Kastrering

Skriven för och publicerad i Trasdockan nr 4 2009

Kastrering är något som alla kattägare förr eller senare kommer i kontakt med, om man inte köpt sin katt som kastrerad förstås. Alla katter som inte ska användas i avel mår bäst av att kastreras. Vissa veterinärer rekommenderar kastrering när katten blivit könsmogen medan andra kastrerar innan könsmognad (se artikeln om tidig kastrering här intill). Oavsett när man väljer att kastrera sin katt så bör man dock inte vänta längre än nödvändigt då det på många sätt kan vara skadligt för katten att gå fertil i onödan.

Varför kastrera?

Kastrering görs inte bara för att undvika oönskad dräktighet. Både fertila hanar och honor går ofta ner sig i kondition, de tappar i vikt då de inte är intresserade av att äta utan ägnar sin tid åt att leta och ropa efter en parningspartner. Fertila hanar får starkt luktande urin, de kan börja strila/revirmarkera i hemmet samt råka i slagsmål med andra katter. Fertila honor som får löpa upprepat utan att paras kan råka ut för livmoderinflammation och även många honor revirmarkerar vid löp. P-piller till katt ska endast ges under en kort tid och är inget alternativ till att kastrera sin hona. Vid längre tids användning orsakar p-piller juvertumörer och risken för livmoderinflammation är också stor hos honor som får p-piller.

Det finns myter om att en hona mår bäst av att få en kull innan hon kastreras, men detta är felaktigt. Likaså är det felaktigt att en hona måste ha hunnit löpa innan hon kastreras. En kastrerad katt blir lugnare, mer harmonisk och ofta mer lekfull. De blir också vänligare mot andra katter och mer tillgiven till sin ägare. Man bör därför för kattens egen skull kastrera så fort det är möjligt.

S*Cheesericas Minolta kastreras hos Sjöstadens Veterinärpraktik.

Hur går det till?

Hankatter kastreras med ett enkelt ingrepp genom ett snitt i pungen där sädesledaren skärs av och testiklarna tas bort. Oftast behövs inga stygn utan bara blodkärlshopdragande medel. Hankatten brukar oftast inte bry sig om såret och behöver sällan använda tratt/krage.

Kastrering på honkatt, ovariohysterektomi, är ett betydligt större ingrepp där man öppnar buken och tar bort livmoder, äggledare och äggstockar. Många tror att det heter sterilisering när det avser honor, men det heter kastrering både för hanar och för honor. Vid en sterilisering snöps endast äggledarna av och honan fortsätter att löpa, men kan inte bli dräktig. Nu för tiden görs inga steriliseringar då dessa endast förhindrar dräktighet men inte undviker några av de andra negativa effekterna av honkattens fertilitet.

Det går att kastrera en hona även om hon har foster i magen så länge man är ute i tid (konsultera din veterinär om du misstänker att din hona är dräktig). Man bör dock undvika att kastrera en hona som löper, då blödningsbenägenheten är större under löp. Vänta med att kastrera tills katten gått ur sitt löp, eller ge p-piller en kort period fram till kastrering för att undvika att honan går in i löp.

Olika metoder

Nu för tiden finns det veterinärer som utför kastreringar på honor genom titthålsteknik. Det är en metod som innebär att snittet bara blir ca 1 cm stort till skillnad från flera cm vid en vanlig kastrering. Titthålskastrering utförs antingen i buken eller genom ett snitt i sidan, s.k. flanksnitt. Titthålskastrering innebär att honans återhämtning och läkningstid förkortas, och i och med att såret är så litet behövs oftast ingen tratt/krage.

Efter kastreringen

Efter en till ett par veckor så brukar katten vara så gott som återställd efter operationen. Det är dock många saker som förändras i kattens kropp efter en kastrering och dessa kan vara bra att tänka på.

Vid kastrering minskar kattens ämnesomsättning vilket gör att katten får lättare att gå upp i vikt. Detta är både en för- och nackdel, då många fertila katter (speciellt hanar) ofta är svåra att hålla i hull. Man bör dock noga vakta så att den kastrerade katten inte går upp för mycket i vikt då övervikt på katt är mycket skadligt. Övervikt minskar bland annat kattens rörlighet och kan orsaka diabetes.

Som nämnt tidigare så blir en kastrerad katt oftast vänligare mot andra katter. Vid kastrering förändras ofta kattens rang. Detta kan lösa problem i kattgruppen ifall flera fertila katter försökt hävda sin rang gentemot varandra, men det kan även orsaka problem då rangordningen ska göras om och alla individer ska hitta sin nya plats i hierarkin.

I det långa loppet mår alla katter bättre av att kastreras, vilket är ett ständigt dilemma för de uppfödare som måste hålla sina katter fertila för att de ska gå i avel. Därför är det skönt att kastrera katten och njuta av att se den förvandlas till något ännu vackrare och mysigare – en mogen kastrat i full blom.

Minolta med pappa Cirrus myser i soffan, båda lyckliga kastrater.

Lämna ett svar